O mnie / zakres usług

KANCELARIA

O mnie

Nazywam się Michał Góra i posługuję się tytułem zawodowym radcy prawnego przyznanym w Polsce. Ukończyłem prawnicze studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a ponadto jestem absolwentem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.
Doświadczenia nabierałem odbywając praktyki jako aplikant aplikacji ogólnej w sądach powszechnych oraz jednostkach prokuratury. Następnie przez kilka lat wykonywałem zawód asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. Wielokrotnie reprezentowałem osoby nieznane z miejsca pobytu jako kurator w procesach cywilnych.

Obecnie jestem wpisany na listę radców prawnych pod numerem BD-1546. Należę do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy. Prowadzę indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Inowrocławiu.

Działalność prowadzona jest na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Michał Góra (NIP: 554 271 63 93).

Biegle posługuję się prawniczym językiem angielskim, co poświadcza uzyskany przeze mnie certyfikat ILEC.

Zakres usług

Prowadzona przeze mnie Kancelaria świadczy usługi w zakresie wszystkich dziedzin prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego i gospodarczego. Oferta obejmuje sporządzenie pism na zlecenie Klienta, doradztwo prawne oraz reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowych.
Usługi świadczone są zarówno na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, jak też przedsiębiorców.

Etyka zawodowa

Informuję, że dla zawodu radcy prawnego określono zasady etyki zawodowej w postaci Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego treść dostępna jest m. in. na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Michał Góra
(więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych)